[ Giriş Yap ]   -   [ Üye Ol ]
Sanayicilerin Dikkatine

Bilindiği üzere Ekonomi Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet destekleri,firmalarınızın ihracatlarını artırmak ve ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşmak amacıyla tasarlanmıştır.Sön dönemde ,söz konusu desteklerde yapılan iyileştirme ve kolaylaştırma çalışmalarının yanı sıra yeni nesil mekanizmaları da geliştirilmiştir.Anılan destek mekanizmalarının en etkin şekilde kullanılmasının,2017 yılının ihracatta atılım yılı olmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Söz konusu destekler kapsamında,2011/1 sayılı “Pazara Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”uyarınca sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programları düzenlenmektedir.

 

Sektörel ticaret heyeti programları ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerin faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler,kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini,ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarına üyesi şirketlere yönelik olarak düzenlenen bir dış ticaret organizasyonu niteliğindedir.Sektörel Ticaret Heyeti proğramlarında ulaşım,konaklama,tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve program başına 100.00 ABD Dolarına kadar desteklenebilmektedir.

 

Diğer taraftan,sektörel alım heyeti programları ise yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri,kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini,meslek kuruluşlarını ziyaret etmerlerini,ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak düzenlenmektedir.Bu programlara yönelik olarak da ulaşım,konaklama,tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanmaktadır.

 

Firmalarımızın somut sonuçlar elde etmesine vesile olmaları ve ihrcat artışına doğrudan etki etmeleri nedeniyle sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti faaliyetleri büyük önem arz etmektedir.Bu itibarla, ihracatta bir atılım yılı olarak değerlendirilen 2017 yılının geri kalanında bahse konu heyet programlarının nitelik ve nicelik olarak artırılmasının 2017 yılı ihracatına büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

 

Bilgileri ve keyfiyetin işlemleri Ekonomi Bakanlığı uhdesinde yürütülen bu çalışmaları siz değerli Sanayicelerimizin bilgilendirilmesi hususunda;

 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.