[ Giriş Yap ]   -   [ Üye Ol ]
// Neden SutdiOSB?

                Değerli Katılımcı;

            Şanlıurfa; geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan tarihi ve coğrafi zenginliklerle dolu bir şehirdir. Tarım başta olmak üzere hayvancılık, sanayi,enerji ve turizm başlıca gelir kaynaklarıdır. Özellikle hayvancılığın Şanlıurfa ekonomisine katkısı oldukça büyüktür. Tüik 2015 verilerine göre ülkemizdeki büyükbaş hayvanların % 9,3, küçükbaş hayvanların %10,4 ü gibi önemli bir oranı Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Hayvancılık açısından elverişli bir bölge olmasından dolayı bölgede tamamlanma aşamasında olan Türkiye'nin en büyük Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BESİ OSB) bulunmaktadır. Tam faaliyete geçmesi halinde gerek ülkemiz gerekse bölgemiz adına hatırı sayılır bir yapı kazandırılmış olacaktır. TDİ OSB'nin kurulduğu alan tarıma elverişli olmayan bir alan olup atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.

            Şanlıurfa TDİ OSB ihtiyaca uygun şekilde planlanmış ve projelendirilmiş olup, proje içeriğinde yer alan alanlar tabloda belirtildiği gibidir.

 

HA

%

1-Besi İşletme Alanı

539,89

63,11

2-Sanayi Tesis Alanı

33,90

3,96

3-İdari ve Sos. Ts. Alanı

6,13

0,72

4-Gübre Bertaraf Tesisi

17,10

2

5-Acil Kesim Ünitesi

3,67

0,43

6-Karantina Alanı

5,91

0,69

7-Tır ve Kamyon Garajı

1,93

0,23

8-Yem Hammadde Tesis

0,75

0,09

9-Akaryakıt İstasyonu

0,20

0,02

10-Dezenfeksiyon Merk.

0,38

0,05

11-Ana Kontrol Merkezi

0,31

0,04

12-Teknik Hizmet Alanı

3,8

0,44

13-Yeşil Alan

110,76

12,95

14-Sağlık Koruma Bandı

49,75

5,81

15-Yollar

78,87

9,26

 

 

 

                       TOPLAM

855,39

100


            Tüm bu kriterler göz önüne alındığında yapılan tesisin eksiksiz olduğu görülmektedir. Toplam alan 855,39 HA'dır. Her işletme 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. Hali hazırda 30 işletme sahibi TKDK' ya başvurmuş olup, 50 katılımcının da yer tahsisleri verilmiştir.2019'a kadar tüm yapıların tahsislerini vererek TDİ OSB'yi %100 faal hale getirmeyi amaçlamaktayız...

                                                                                                         

Yönetim Kurulu Adına

Bölge Müdürü

Vet.Hekim Nurullah ÇEBİŞLİ