[ Giriş Yap ]   -   [ Üye Ol ]
// Tüzük

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu 

3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2872 Sayılı Çevre Kanunu

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

854 Sayılı Deniz İş Kanunu

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

151 Sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)

697 Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun

394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

1475 Sayılı İş Kanunu (Yürürlükteki Hali)

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun

3213 Sayılı Maden Kanunu

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun

6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

5153 Sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Hali)

5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun