[ Giriş Yap ]   -   [ Üye Ol ]
Besi OSB’nin bitmesiyle birlikte
Besi OSB’nin bitmesiyle birlikte

Besi OSB’nin bitmesiyle birlikte
• Doğrudan ve dolaylı olarak en az 5000 kişi istihdam edilecektir.
• 534 adet en az 200 başlık çiftlikler olacaktır. Bunun sonucunda yılda 212 bin besi hayvanı kesimi gerçekleşecektir.
• Biogaz üretimiyle elektrik üretimi sağlanacaktır. Biogaz tesisi tam kapasite ile çalıştığında günlük 10 megawatt enerji üretecektir.
• Biogaz sonucu çıkan organik gübre ile binlerce dönüm arazide organik tarıma geçilebilecektir. Dolayısıyla organik tarımın çıktıları sebze ve meyve yüksek katma değer ile yurtiçi ve yurtdışına satılabilecektir.
• Kesimhane tam kapasite ile çalıştığında günlük 900 büyükbaş, 1500 küçükbaş kesilebilecektir.
• Entegre et işleme tesisiyle günlük 50 ton et işlenebilecektir. Dolayısıyla et ihracatı ile ülkemize döviz girdisi sağlayacaktır.
• Yeşil yem ihtiyacı doğacak ve dolayısıyla binlerce dönüm yem bitkisi ikinci ürün olarak bölgede yerini alacaktır.
• Yem fabrikası kurulacak ve kesif yem ihtiyacına katkı sağlayacaktır.