[ Giriş Yap ]   -   [ Üye Ol ]
ŞANLIURFA TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN DUYURULUR		DUYURULUR
ŞANLIURFA TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN DUYURULUR DUYURULUR

Kurucu ortaklarımızdan olan SS.Şanlıurfa Merkez İlçe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  28.10.2018 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır. Çağrı, ilan ve gündem aşağıda belirtilmiştir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

                                                                                                                      Nurullah ÇEBİŞLİ

                                                                                                                        Bölge Müdürü

                                                                                                                           09.10.2018

 

ÇAĞRI, İLAN – GÜNDEM

 

Kooperatifimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.10.2018 tarihinde saat 11,00’de Gaziantep yolu 14. Km. Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Konferans Salonunda) Ş.Urfa adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantı 17.11.2018 tarihinde aynı yer ve saate yapılacaktır.

Bütün üyelerimizin bilgi edinmesi ve toplantıya katılması için ilan ve çağrıdır.

 

                                                                                                        Yönetim Kurulu Adına

  

                                                                                                                    İbrahim MERMERTAŞ          Nezih TÜRKDİLİ       

                                                                                                                           Muhasip Üye                    Başkan Yrd.  

 

 

                                              

GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu.

2-Divan heyetinin oluşturulması.

3-Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve ibrası.

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası.

5-Bilanço, gelir- gider tablolarının okunması ve ibrası

6-Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü.

7-Bakanlık Müfettişliğince yapılan denetim sonucunda Genel Kurul’a taşınıp, 

görüşülerek karara bağlanması istenen hususların görüşülmesi

8-Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi.

9-Yönetim Kurulu, Denetleme kurulu huzur hakkı, görüşülerek belirlenmesi.

10-Bakanlık Müfettişleri raporunda belirtilen ve yönetim kurulumuzca yerine getirilmesi istenen görevlerden halen yerine getirilmeyen bütün görevlerin yeni seçilecek yönetim kurulunca yerine getirilmesi için genel kurulca görüşülerek karara bağlanması.

11- Kooperatifi temsilen, Şanlıurfa TDİOSB müteşebbis heyetinde görev yapacak asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi, görevlendirilen üyelerin kısmen veya tamamen

değiştirilmesi hususunda yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

12-Gizli oylamada ayrıca basılı oy pusulasının da kullanılmasının görüşülmesi.

13-Yapılacak Yönetim ve Denetim kurulları üyeliğine aday müracaatlarının alınması veKonuşma talebinde bulunan adayların konuşması.

14- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile Üst Birlik temsilcilerinin seçimi.

15-Dilek ve temenniler

16-Kapanış